Archiv štítku: zkratky

Vývojářské zkratky a hantýrka

Poslední dobou mám kolem sebe více a více profesionálů, a tak se častěji potýká s googlením různých zkratek z prostředí nejen webovýho vývoje. Inspirovalo mě to k takovému malému přehledu.

Jen nutno upozornit, že článek se bude aktualizovat při každé další zkratce, která se mi vreje do života, takže první krůčky berte jako opravdový začátek.

CRUD

CRUD (Create, Read, Update, Delete). Oprace, které nejčastěji spojujeme s úpravou nějakých dat, uložených např. v databázi. Vytvoření, čtení, změna a mazání.

WSOD

White Screen of Death. Bílá stránka smrti. Tento termín se používá především při vývoji webových aplikací, kdy místo načtené stránky zůstane jen čistá (bílá) stránka bez obsahu.

MVC

Vývojový model MVC se nedá ve dvou řádcích popsat. Jedná se o Model-View-Controller. Architekturu webového vývoje, který rozděluje hierarchii kódu do tří složek – Model (datová struktura a práce s daty), View (zobrazení – nějak modifikované HTML), Controller (výkonná část – akce).

Rollback

Často se vyskytuje v programátorských vtipech. Jedná se o vrácení vykonané akce, nejčastěji změny v databázi, do původního stavu.

APC

Jedná se o druh cache nejčastěji spojované s cachováním přeložených PHP skriptů. Při každém načtení stránky se tak nemusí překládat váš zdrojový kód, ale je využito toho dočasně přeloženého.

Stress testing

Testování, jakou největší zátěž vydrží daný hardware (server) v kombinaci s softwarem (váš web).

GIT

Verzovací systém pro správu verzí jakéhokoliv software. Základní myšlenka vzešla při vývoji prvního jádra Linux. Díky systému lze efektivně přenášet zdrojové kódy v týmu.

Issue Tracker

Dále také jako trouble ticket system, support ticket, request management. Jednoduše úkolníček úkolů/problémů k vyřešení. Většina takových systémů nabízí možnost přidělit práci jednotlivcům a termíny dokončení.

Dependency injection (DI)

Jedná se o princip přistupování tříd v OOP. Jednoduše lze definovat tak, že každá třída by měla mít k dispozici vše, k s čím pracuje. Neměla by se na nic dotazovat, jen z veřejného prostoru dostávat data, která zpracovává – vykonává tak jen to, co musí.

OOP

Object-oriented programming, česky objektově orientované programování. Přístupování programování blíže k reálnému životu. Vše se dělí na objekty, které mezi sebou fungují. Problematika minimálně na celou knihu.

Refaktoring

Činnost – práce na úpravách zdrojových kódů programu, které nemají vliv na výslednou funkcionalitu. Jednoduše – když je kód zprasený nebo pomalý, přichází jeho přepsání do lepší podoby.

CR – CodeReview

Prohlídka nebo revize kódu. Provádí se v týmu a při CR se komentují a připomínkují různé části kódu tak, aby pro finální verzi byla kontrolovaná část dokonalá, hell yeaaaah!

Slug

V množném čísle slugs (česky slagy) je čištění řetězců pro URL adresy od diakritiky, mezer i speciálních znaků. Pokud tedy máme kategorii „Hračky pro kočičky“, požadujeme mít odpovídající url v podobě „hracky-pro-kocicky“. A to je přesně slug ;)

ORM

Objektově relační mapování (ORM, O/RM nebo O/R mapování) je technika přenosu dat z databáze do objektů v OOP. Příklad – řádek z tabulky „produkty“ naplní odpovídající objekt (např Produkt()) vlastnostmi z databáze (velikost, cena, název).

Cache

Pro změnu také známější slovo. Jakékoliv kešování slouží k dočasnému uložení předpočítaných dat. Každý větší web své stránky kešuje. Při dotazu na určitou stránku se tak uživateli rovnou předá předpočítané HTML a stránka se nemusí při každém dotazu každého uživatele znovu a znovu generovat. Druhů keší je hromada např. souborová, paměťová, databázová, HTTP atd.

Profylaxe

Preventivní prohlídka hardware. Spojováno např. s čištěním PC od prachu nebo údržbou serverovny včetně klimatizačních zařízení.

Serializace

Wiki: je obecně takový proces, který převádí nějaký (libovolně složitý) objekt do jeho sériové (řadové, sekvenční, jednorozměrné) podoby. Třeba objekt Produkt do pole informací o produktu.

on-demand

Poskytní služby takzvaně on-demand znamená, že je vše s reálnými a aktuálními daty. Příkladem může být feed produktů. Ten můžeme nabízet předem vygenerovaný (nezahrnuje vyprodané produkty, které jsme vyprodali před minutou) nebo on-demand aktuálně vygenerovaný za základě požadavku.

…další připravuji :)