Archiv štítku: php

Vývojářské zkratky a hantýrka

Poslední dobou mám kolem sebe více a více profesionálů, a tak se častěji potýká s googlením různých zkratek z prostředí nejen webovýho vývoje. Inspirovalo mě to k takovému malému přehledu.

Jen nutno upozornit, že článek se bude aktualizovat při každé další zkratce, která se mi vreje do života, takže první krůčky berte jako opravdový začátek.

CRUD

CRUD (Create, Read, Update, Delete). Oprace, které nejčastěji spojujeme s úpravou nějakých dat, uložených např. v databázi. Vytvoření, čtení, změna a mazání.

WSOD

White Screen of Death. Bílá stránka smrti. Tento termín se používá především při vývoji webových aplikací, kdy místo načtené stránky zůstane jen čistá (bílá) stránka bez obsahu.

MVC

Vývojový model MVC se nedá ve dvou řádcích popsat. Jedná se o Model-View-Controller. Architekturu webového vývoje, který rozděluje hierarchii kódu do tří složek – Model (datová struktura a práce s daty), View (zobrazení – nějak modifikované HTML), Controller (výkonná část – akce).

Rollback

Často se vyskytuje v programátorských vtipech. Jedná se o vrácení vykonané akce, nejčastěji změny v databázi, do původního stavu.

APC

Jedná se o druh cache nejčastěji spojované s cachováním přeložených PHP skriptů. Při každém načtení stránky se tak nemusí překládat váš zdrojový kód, ale je využito toho dočasně přeloženého.

Stress testing

Testování, jakou největší zátěž vydrží daný hardware (server) v kombinaci s softwarem (váš web).

GIT

Verzovací systém pro správu verzí jakéhokoliv software. Základní myšlenka vzešla při vývoji prvního jádra Linux. Díky systému lze efektivně přenášet zdrojové kódy v týmu.

Issue Tracker

Dále také jako trouble ticket system, support ticket, request management. Jednoduše úkolníček úkolů/problémů k vyřešení. Většina takových systémů nabízí možnost přidělit práci jednotlivcům a termíny dokončení.

Dependency injection (DI)

Jedná se o princip přistupování tříd v OOP. Jednoduše lze definovat tak, že každá třída by měla mít k dispozici vše, k s čím pracuje. Neměla by se na nic dotazovat, jen z veřejného prostoru dostávat data, která zpracovává – vykonává tak jen to, co musí.

OOP

Object-oriented programming, česky objektově orientované programování. Přístupování programování blíže k reálnému životu. Vše se dělí na objekty, které mezi sebou fungují. Problematika minimálně na celou knihu.

Refaktoring

Činnost – práce na úpravách zdrojových kódů programu, které nemají vliv na výslednou funkcionalitu. Jednoduše – když je kód zprasený nebo pomalý, přichází jeho přepsání do lepší podoby.

CR – CodeReview

Prohlídka nebo revize kódu. Provádí se v týmu a při CR se komentují a připomínkují různé části kódu tak, aby pro finální verzi byla kontrolovaná část dokonalá, hell yeaaaah!

Slug

V množném čísle slugs (česky slagy) je čištění řetězců pro URL adresy od diakritiky, mezer i speciálních znaků. Pokud tedy máme kategorii „Hračky pro kočičky“, požadujeme mít odpovídající url v podobě „hracky-pro-kocicky“. A to je přesně slug ;)

ORM

Objektově relační mapování (ORM, O/RM nebo O/R mapování) je technika přenosu dat z databáze do objektů v OOP. Příklad – řádek z tabulky „produkty“ naplní odpovídající objekt (např Produkt()) vlastnostmi z databáze (velikost, cena, název).

Cache

Pro změnu také známější slovo. Jakékoliv kešování slouží k dočasnému uložení předpočítaných dat. Každý větší web své stránky kešuje. Při dotazu na určitou stránku se tak uživateli rovnou předá předpočítané HTML a stránka se nemusí při každém dotazu každého uživatele znovu a znovu generovat. Druhů keší je hromada např. souborová, paměťová, databázová, HTTP atd.

Profylaxe

Preventivní prohlídka hardware. Spojováno např. s čištěním PC od prachu nebo údržbou serverovny včetně klimatizačních zařízení.

Serializace

Wiki: je obecně takový proces, který převádí nějaký (libovolně složitý) objekt do jeho sériové (řadové, sekvenční, jednorozměrné) podoby. Třeba objekt Produkt do pole informací o produktu.

on-demand

Poskytní služby takzvaně on-demand znamená, že je vše s reálnými a aktuálními daty. Příkladem může být feed produktů. Ten můžeme nabízet předem vygenerovaný (nezahrnuje vyprodané produkty, které jsme vyprodali před minutou) nebo on-demand aktuálně vygenerovaný za základě požadavku.

…další připravuji :)

Jak na více než 9 zpětných referencí v .htaccess?

Dnešní článek není pro širokou veřejnost, ale spíše pro úzkou skupinu vývojářů, kteří hledají, proč jim nefunguje .htaccess správně. Zpětných odkazů lze použít pouze 9, tak to prostě je a s tím nic neuděláte.

Co jsou zpětné reference?

Jak jsem na začátku podotknul, k řešenému problému se nedostane začátečník, tudíž jen ve zkratce. Chceme-li efektivně přenášet data z hezkých SEO URL k našim scriptům, využijeme např. následující pravidlo přepisu (RewriteRule).


RewriteRule  ^([a-z]{1})(\d+)-([a-zA-Z0-9_\-]*).html$
  /index.php?katalog&druh[]=$1&id[]=$2&jmeno[]=$3 [L,QSA]

Takové pravidlo nám přenese adresu /z1-barum.html na index.php?katalog&druh[]=z&id[]=1&jmeno[]=barum. Ve scriptu tedy můžeme přistupovat rovnou k proměnným $_GET[‚druh‘] atd. Každá množina regulárního výrazu z první části pravidla lze vyjádřit tzv. zpětnou referencí = ([a-z]{1}) ~ $1 . Řešení je to velice efektivní a dá se říci nejrychlejší pro server.

A kde je háček?

Háček nastane v okamžiku, kdy si váš šéf umane, že mu nestačí  /z1-barum.html, ani /z1-barum/v1-13palcu.html a ani /z1-barum/v1-13palcu/d1-zimni.html. Pravidlo pro přepis samozřejmě rozšíříte o další /^([a-z]{1})(\…, ale počítejte se mnou:

backref

9. To je konečné číslo. Dál se prostě nikdy nedostanete, jelikož Apache jich více nezvládne, ani když se rozkrájíte.

V okamžiku, kdy teprve navrhujete řešení, to problém být nemusí, zvolíte jiný návrh schéma URL. Problém nastává, když máte předělávat již zaběhlý e-shop s kompletním řešením postaveném na globálních proměnných z URL ze zpětných referencí.

Proč vůbec?

Důvod je prostý, chceme před koncovku .html dostat co nejvíce klíčových slov pro vyhledávače. Další argument můžeme nacpat do .html?vozidlo=2, ale je více než pravděpodobné, že taková stránka nebude dostatečně naindexovaná, jelikož hledače často tyto argumenty přehlížejí.

Co stím?

Z .htaccess se budeme muset přesunout níže – do parsování v jazce, v našem případě PHP. Řešení je to sice již pomalejší, ale více zpětných referencí nevyrobíme.

Nejdříve si upravíme .htaccess. První možnost pro /z1-barum.html zanecháme, jelikož bychom ztratili význam ostatních pravidel, nechceme přeci (cokoliv).html směrovat do katalogu produktů.


RewriteRule  ^([a-z]{1})(\d+)-([a-zA-Z0-9_\-]*).html$
   /index.php?katalog&druh[]=$1&id[]=$2&jmeno[]=$3 [L,QSA]

RewriteRule  ^([a-zA-Z0-9_\-]*)/([a-zA-Z0-9_\-]*).html$
   /index.php?katalog&data[]=$1&data[]=$2 [L,QSA]

Zápis se nám značně zjednodušil, nyní přenášíme celé ‚z1-barum‘ a ‚v1-13palcu‘ v poli data[]. Postupně zavedme další řádky, které mají více a více /([a-zA-Z0-9_\-]*). Samozřejmě i to má omezení – přeneseme tak opět 9 referencí, ale to nám snad už bude stačit – /xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx.html. Pokud ne, musíme parsovat celou adresu až ve scriptu.

Teď už jen musíme PHP doplnit parserem, který rozseká získaná data, jelikož jsme přišli o &druh, &id i &jmeno.

//zavedeme globální proměnné, jelikož je nezískáváme přímo z URL
if(!isset($_GET['druh']))
{
 $_GET['druh'] = array();
}
if(!isset($_GET['id']))
{
 $_GET['id'] = array();
}
if(!isset($_GET['jmeno']))
{
 $_GET['jmeno'] = array();
}

//Projdeme $_GET['data'] a pokud odpovídají \x1-xxx,
//předáme je do proměnných jako by se nechumelilo
if(isset($_GET['data']) && is_array($_GET['data']))
{
 foreach ($_GET['data'] as $pravidlo)
 {
  if(preg_match('/([a-z]{1})(\d+)-([a-zA-Z0-9_\-]*)/', $pravidlo))
  {
   $_GET['druh'][] = substr($pravidlo, 0, 1);
   $_GET['id'][] = substr($pravidlo, 1, strpos($pravidlo, '-')-1);
   $_GET['jmeno'][] = substr($pravidlo, strpos($pravidlo, '-')+1, strlen($pravidlo));
  }
 }
}

Závěrem

Již při návrhu URL je důležité přemýšlet nad celým schématem a jeho rozšiřitelností. Je zde hezky vidět, že jinak může přemýšlet majitel, manažer, SEO guru i programátor. Pak se to celé musí překopávat a nebo v našem případě hezky záplatovat :)

Atomatický perex v PHP

Nedávno jsem narazil na zásadní problém. Nechat vyplňovat redaktory samotnou část pro perex nebo perex generovat automaticky. Zvítězila možnost generovat prvních několik řádků článku automaticky. Ale jak na to?

1. problém

Největším naším problémem je, že redaktor formátuje text v nějakém editoru a tudíž náš získaný text může být jakýkoliv HTML kód. Na internetu nalezneme šikovné funkce, které umějí „uříznout“ řetězec a zohlednit právě HTML značky. To nám však nepomůže v problematice, kde a jak navázat text za perexem (zbytek článku).

2. nalezení ideálního místa pro ukončení perexu

Nejdříve si stanovíme, kde náš perex bude končit, v našem případě po 300 znacích. Poté nalezneme konec slova nebo věty, abychom perex neuřízli uprostřed slova. K tomu použijeme rekurzivní funkci  najitkonecslova(). Ke konci slova přičteme +1 pro přeskočení nalezeného konce (mezery).


function najitkonecslova($retezec, $offset)
{
 // if($retezec[$offset] != '.') pro konec věty
 if($retezec[$offset] != ' ')
 $offset = najitkonecslova($retezec, $offset+1);

 return $offset;
}

$konec_perexu = najitkonecslova($clanek['obsah'], 300)+1;

3. řezání

Jednou měř a třikrát řež, beztak to posereš… Ořez znaků v UTF-8 je obecně docela vtipná záležitost v PHP5. Pokud chceme použít funkci substring(), s největší pravděpodobností se nám to nepovedle dle představ. Návodů nalezneme hromadu, já použil řešení od mého kamaráda Adama Bohunčáka využívající nesmyslné (avšak funkční) konverze z UTF-8 do UTF-8.

function my_substr($str, $start, $length)
{
 return mb_substr(iconv('utf-8', 'utf-8', $str),
 $start, $length, 'utf-8');
}

3. Učesání

Perex by měl být text bez speciálního formátování, ideálně naznačen kurzívou. Redaktorovi ale těžko vysvětlíte, že během prvních 300 znaků se má vyvarovat tučnému písmu, nadpisům apod. Vyřízneme tedy perex pomocí funkce my_substr a perex zbavíme všeho formátování, k tomu slouží php funkce strip_tags.

$perex = strip_tags(my_substr($clanek['obsah'], 0,
 $konec_perexu));

4. Výpis

Získali jsme tak perex – čistý text bez formátování. Abychom zachovali validitu i styly stránky, uzavřepe perex do odstavce <p>, můžeme přidat i nějaký styl, kterým dodefinujeme např. zmíněnou kurzívu apod. Počítáme tedy s tím, že původní text z redaktorova editoru je ve struktuře <p> … </p>. Na závěr vypíšeme zbylý, již formátovaný obsah článku za použití opět my_substr se začátkem od konce prerexu.

echo '<p>'.$perex.'</p>';
echo '<p>'.my_substr($clanek['obsah'], $konec_perexu,
 (strlen($clanek['obsah']))-$konec_perexu);

Pokud praxe ukáže, že řešení má své mouchy, určitě článek aktualizuji.